ÜYE GİRİŞİ ÜYE OLMAK İÇİN ALTTAKİ LİNK İ TIKLA

KAMAN

KIRŞEHİR İLİ KAMAN İLÇESİ
KAMAN İLÇE TANITIM
kaman
kırşehir kaman
kaman kırşehir
kaman resimler
kaman fotoğraflar
kaman manzaralar
kaman görüntüler
kaman video
kaman spor
kaman yemekleri
kaman ulaşım
kaman haritası
kaman haber
kaman iklim
kaman turizm
kaman konaklama
kaman otel
kaman pansiyon
kaman yurt
kaman konut
kaman emlak
kaman kiralık
kaman satılık
kaman arsa
kaman araç
kaman haritası
kaman kültür
kaman sanat
kaman eğitim
kaman okul
kaman lisesi
kaman coğrafya
kaman ulaşım
kaman sağlık
kaman hastahanesi
kaman ekonomi
kaman sanayi
kaman ticaret
kaman tarım
kaman hayvancılık
kaman tarihi eserleri
kaman doğa
kaman gezi
kaman tatil
kaman dernek
kaman reklam
kaman turlar
kaman dağları
kaman ovaları
kaman akarsuları
kaman çeşmeler
kaman 
KAMAN
Konumu
: 39º.21’ Kuzey , 33º.43’ Doğu
Yüz ölçümü : 1.185 km²
Nüfus : 44.801
Merkez : 21.118
Kasaba ve Köyler : 23.683
KAMAN İLÇE TARİH
TARİHİ
1913 yılında bucak merkezi ve Belediyelik olan Kaman, 01.09.1944 yılında Kırşehir İline bağlı ilçe iken 20.07.1954 tarih ve 6429 sayılı kanun ile Kırşehir İli’nin İlçe haline dönüştürülmesi nedeni ile Kaman İlçesi de Ankara İline bağlanmıştır.
 Üç yıl sonra yani 01.07.1957 de yürürlüğe giren 7001 sayılı Kanun ile tekrar İl statüsü verilen Kırşehir İline bağlanmıştır.
Bazı kaynaklara göre Kaman isminin Türklerin ilk dini olan Şamanizm’ den geldiğini belirtseler de, kelime olarak düşünüldüğünde “Şaman” gök anlamına gelir. Şaman kelimesi Türk dünyasında “Kam” şeklinde kullanılmakta sonuna –en (an) eki olarak kullanımı söz konusu değildi.
 Bununla ilgili yayınlanan eserler bu görüşü reddetmeseler de “Kam” kelimesini –en (an) alamayacağı için değişikliğe uğrayarak “Kaman” ismi almasını uzak bir ihtimal olarak görmektedirler. 
Yine bazı kaynaklara göre ise Kaman isminin MÖ..1200-2200 yılları arasında Kızılırmak kavisi içerisinde yaşamış olan Etiler (Hititler) den sonra kurulmuş olan Geomagen (Kumanlar) kavminden geldiği şeklindedir.
 Bu Türk ırkından gelen kavimin Kayseri yakınlarında “Ova” anlamına gelen “Komana” şehrini kurdukları ve bu şehir isminin zamanla değişikliğe uğrayarak Kaman ismini aldığı şeklindedir.
Selçuklular zamanında da Kaman meskun bir yerdi. Oğuzların çeşitli kolları gelip Kaman’ın bu günkü köylerinin temelini atmışlardır. Çünkü Kaman’daki köylerin adları incelendiğinde Oğuzlarla yakın ilişkisi olduğu görülür. 
Büğüz ve Kargın Oğuzların yirmi dört kolu içine giren isimlerdendir. Yine Çağırkan isminin de Oğuzlarda bulunan oymak adından geldiği görülür. Bazı köylerimiz bugünde hala aynı isimleri taşımaktadır. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu Selçuklu Devletinin Yönetimine girmiştir.
Kaman İlçesine 8 Km. uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük 1986 yılından beri Kültür Bakanlığımız ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından yapılan kazılar hala devam etmektedir.
 Bu kazılardan elde edilen tarihi eserlerde Kaman ve yöresinin M.Ö 3000 yıllarına giden bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır.
Kaman’ın 900’lü yıllardan itibaren yörenin Türk – İslam diyarı olarak kapılarının açılmasıyla coğrafi ve kültür birliği yapmış bir yerleşim yeri olarak her zaman için Kırşehir’in tarihi dokusu içerisinde yeri vardır.
Daha sonraki dönemlerde bu bölge Osmanlı İmparatorluğu’na geçmiştir. Heyet-i Temsiliye Üyeleri 25 Aralık 1919 günü Atatürk ile birlikte Kaman’a gelerek o zaman Kaman’ın ileri gelenlerinden
 Bektaşoğlu Ali Çavuş’un evine misafir olur. Kamanlılara ülkenin içine düştüğü kötü durumu anlatır ve Milli Mücadeleye destek ister, Kaman halkından yakın ilgi ve destek alarak ertesi gün Kaman’dan ayrılır.
KAMAN İLÇE COĞRAFYA
COĞRAFİ YAPISI
39 21kuzey enlemi ile 33 43 doğu boylamı arasında yer alan kaman Kırşehir’in en büyük ilçesidir. İlimizin batısında yer alan Kaman’ın yüzölçümü 1.185 km. toplam nüfusu 44.801’ dir. 
Toplam nüfusunun 21.118’ i ilçe merkezinde 23.683’ u ise köylerde yaşamaktadır.Denizden 1080 m yüksekliğinde olan Kaman Kırşehir 53 km uzaklıktadır.Adını tüm dünyaya meşhur cevizi ile duyuran Kaman ilçemizin toplam 10 kasabası ve 41 köyü vardır.
Hirfanlı barajının kıyılarından itibaren kuzeye doğru yükseltinin arttığı Kılıçözü dersinin kolları tarafından derince parçalanmış engebeli bir plato geniş alanlar kaplamaktadır.İlçede bulunan Baran Dağı 1808 m ile ilimizin en yüksek noktamızdır.Bölgenin suları Kılıçözü Deresi tarafından toplanmaktadır.
Kaman Depresyonun temelini Kırşehir Masifi oluşturmaktadır.Paleozoik kütle bölgenin en yaşlı kayaç grubudur.Kendi içinde farklı formasyonlara ayrılsa da bu seri yeşil şist amfibolit,gnayslar,mermerler ve kuvarsitlerce temsil edilir.
Kamanın birçok yerinde üst kratase yaşlı açık ve koyu yeşil renkli mikro gabro diyabaz bazalt kalkerli tüf geniş alana yayılmıştır.Tersiyer arazi ise tamamen sedimanter malzemeden oluşmaktadır. 
Bu seri kırmızı,kahverengi, katmansız bloklu,gevşek formasyonlarca temsil edilmektedir. Kuaterner arazi Kılıçözü Deresi ve Hirfanlı Barajı kıyılarında uzun ince bir şerit halinde görülmektedir.
Karasal iklim şartlarının görüldüğü kaman’ da yaz aylarında tropikal hava şartlarını egemen olduğu aylarda sıcaklıklar yükselerek Temmuz ayında en yüksek seviyelere ulaşır.En düşük sıcaklık ise ocak ayında ölçülmektedir.
Ortalama sıcaklık 10.2 c yıllık yağış miktarı ise 453 mm olarak tespit edilmiştir Yağışın yıllık dağılımı incelendiği zaman en fazla yağışın aralık ayında, en az yağış ise ağustos ayında düştüğü görülmektedir..Kaman’da yaz ayalarında kuzeyden esen rüzgar, kış aylarında ise kuzey ve güney yönlü rüzgarları etkin olduğu tespit edilmiştir.
Kaman bitki örtüsü bakımından oldukça fakirdir.Bitki örtüsünün yetersiz olmasında iklim kadar insan faktörünün de olumsuz etkisi vardır.Bu nedenle bitki örtüsü antropojen steptir.Kavak ,söğüt ve meyve ağaçları dışında Ömerkahya Yazıyolu , Bayındır ve Hamit köyündeki meşelikleri görmek mümkündür..
Yamaçlarda geven,çobanyastığı,sığır kuyruğu,devedikeni,kekik,üçgül ve ayrık otu yaygındır.Aşırı otlatma sonucu alfa otu ve püsküllü çayır yok olma noktasına kadar gelmiştir.Son yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır.
Halkın geçim kaynağı tarım,hayvancılık ve ticarete dayalıdır.İlçede zengin maden yataklarının işletilmeye başlanması hirfanlı baraj tesislerindeki hareketlilik ilçeye canlılık getirmiştir. Çağırkan kasabasındaki Japon bahçesi ,
Kalehöyük kazı alanı, Japon arkeoloji enstitüsü ve Dadaloğlu Parkı cevizi ile ün yapan ilçeye gelen ziyaretçi sayısını artırmıştır. Ünlü şair Dadaloğlu ömrünün son 15 yılını kaman’ da geçirmiştir.
Kaman ince kabuklu içi dolu ve yüksek verimli cevizi ile ün yapmıştır. İlkbahar donlarından fazla etkilenmeyen Kaman cevizi son yıllarda yapılan tanıtımlar ile Pazar payını artırmıştır.
KAMAN İLÇE EKONOMİ
EKONOMİK DURUM
0 İlçemizde büyük sanayi kuruluşu olmadığından halkın geçim kaynağı %90 oranında tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçenin toplam kültür arazisi 807776 dekar olup, bunun 49510 dekarında sulu tarım yapılmaktadır. 
İlçemizde tarım polikültür olup, yetiştirilen ürünler çok çeşitlidir. Hububat, baklagil, endüstri bitkileri, yem bitkileri, sebzeler ve meyveler olmak üzere tarımsal üretim yapılmaktadır.
İlçemiz tarım toprakları genelde verimli olup, hububatta verim 2003 yılı istatistiklerine göre 200-250 kg/da, sebzelerde 2700 kg/da oranında verim alınmaktadır.
Üretilen hububatın geneli ilçede kurulu bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınmakta iken 2003 yılı itibariyle çoğunlukta tüccara satıldığı gözlenmiştir. İlçemiz Toprak Mahsulleri Ofisi 1957 yılında kurulmuş olup, 2003 yılının 11. ayından itibaren Kaman Ajans Amirliği olmuştur. 
TMO’nun 9.600 tonluk çelik silo, 25.000 ton modern açık yığın ünitesi, 2000 tonluk ise çelik hangarı mevcuttur. TMO’nun hizmet binası kendisine ait olup, yeterlidir. TMO’da 1 Müdür, 1 Eksper, 2 Memur, 1 Muhasebeci, 2 Teknisyen, 1 Şoför, 2 Bekçi olmak üzere toplam 10 personel ile hizmet vermektedir. 1 pikap ile 1 yükleyici traktörü vardır.
İlçemizde Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Şoförler ve Otomobilciler Odası, Ziraat Odası ile Esnaf Kefalet Kooperatifi kuruludur.
Tüketim malları arasında manifatura, tuhafiye, inşaat malzemeleri, dayanıklı tüketim malzemeleri, sebze ve meyve toptan ve perakende ticareti yapılır.
İlçe merkezinde irili ufaklı toptan ve perakende ticaret yapan, İlçemizdeki Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına bağlı 1065, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına bağlı 1511 olmak üzere toplam 2576 civarında işyeri bulunmaktadır.
Yine ilçemizde T.C. Ziraat Bankası, T.Halk Bankası ile İş Bankası olmak üzere 3 Banka şubesi bulunmaktadır.
KAMAN İLÇE İDARE
İDARİ YAPI
Kırşehir İline bağlı olan İlçemizde 10 kasaba, 41 köy, 45 mahalle Muhtarlığından oluşmaktadır. İlçe merkez Belediyesinden ayrı olarak 10 kasabamızda Belediye Teşkilatı bulunmaktadır. İlçe merkezinde Cuma, Çiftlikli, Gaffar, Hacıpınar, Orta, Sarıuşağı, 
Yeni, Darıözü, Müderris Ziyarettepesi ve Bahçelievler olmak üzere 11 mahalle vardır. Bunun dışında 4 Temmuz 1987 tarih ve 3392 sayılı kanunla ilçe olan Akpınar Bucağı kendisine bağlı 23 köyü ile birlikte Kaman’dan ayrılarak 13 Eylül 1988 tarihinde İlçe haline dönüştürülmüştür.
2007 tarihinde yapılan genel nüfus sayımına göre İlçenin toplam nüfusu 44.801 dir. Bunun 21.118 ’ i ilçe merkezinde, 23.683’ u Kasaba ve köylerde oturmaktadır. Konuşulan dil tamamen Türkçe’dir.
Ekonomik koşullar sebebiyle köylerden ilçe merkezine ve Ankara, İstanbul, Mersin gibi büyük sanayi illerine göç yaşanmaktadır. 2007 yılı nüfus sayımına göre ilçe nüfusunda önceki yıllara göre düşme meydana gelmiştir.
Kaman, Kırşehir iline bağlı bir ilçedir.
İlçe Hakkında Genel Bilgi 
İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde Kırşehir İli’ne bağlı bir ilçe olan Kaman, doğusunda Akpınar ve Kırşehir, batısında Bala, güneyinde Şereflikoçhisar, kuzeyinde ise Keskin ve Akpınar ilçeleri ile çevrilidir. Kırşehir’in kuzeybatısında yer alan ilçe toprakları engebeli ve yüksek platolar halindedir.
 Kırşehir ile kaman arasındaki Baran Dağı (1.701 m.) ilçenin doğu ve güneydoğusunu engebelendirmektedir. Baran sıra dağları üzerinde Ali Üllez Dağı (1.528 m.), Topakkaya Dağı (1.300 m.) ve Buzlu (1.609 m.) Dağı yer almaktadır.
 En büyük akarsuyu Kızılırmak olup, Büyükdere, Kılıçözü ve Kırşehir Çayı ilçe topraklarını sulamaktadır. Kaman’da doğal göl bulunmamakta, yalnızca elektrik üretimi ve sulama amaçlı Hirfanlı Baraj Gölü’nden yararlanılmaktadır.
Kırşehir’e 52 km. uzaklıktadır. Denizden yüksekliği ortalama 1.075 m. olan ilçenin yüzölçümü 1.365 km2 olup, toplam nüfusu 64.415’tir.
İlçeye karasal iklim hakimdir. Kışları kar yağışlı, soğuk ve sert, yazları ise kurak ve sıcaktır. En fazla yağmur ilkbaharda görülür. Kaman İlçe sınırları içerisinde orman yoktur.
İlçenin ekonomisi, dokumacılık, tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler; hububat, baklagiller, yem bitkileri, endüstri bitkileri, sebze ve meyvedir. Özellikle Kaman cevizi dünyaca ünlü olup, ilçe ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş hayvanın yanı sıra tavukçuluk, arıcılık, balıkçılık ve devekuşu yetiştiriciliği yapılmaktadır. 
Hirfanlı Barajı’nda ve çeşitli göletlerde tatlı su balıkları bol miktarda olup, sazan, mercan, yayın, kadife, levrek, turna gibi türler bulunmaktadır. Kaman’da ev tezgahlarında ve küçük atölyelerde halı ve kilim dokumacılığı yapılmaktadır.

Kırşehir’in önemli bir ticaret ve halıcılık merkezi olan Kaman’da tuğla, kiremit fabrikası, tarım araçları üretimi ve metal eşya üretimi yapan atölyeler bulunmaktadır. İlçeye bağlı Ömerhacılı kasabası ile Hamit kasabasında renkli mermer taşı madeni işletilmekle, yabancı ülkelere de ihraç edilmektedir.
 Ayrıca ilçe topraklarında demir, çimento hammaddesi ve flüorid yatakları vardır.
Kaman’a 8 km. uzaklıktaki Çağırkan Kasabası sınırları içindeki Kalehöyük’de 1986 yılından buyana Kültür Bakanlığı ile Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adına Japonlar tarafından yapılan kazılarda ele geçen eserlerden, Kaman ve yöresinin MÖ. 3000 yılarına giden bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda MÖ.3000 yıllarında Hititler buraya yerleşmişlerdir. Eski Hitit ve Geç Hitit dönemlerinden sonra, yine Eski ve Geç Frig Dönemi’nin yörede yoğunlaştığı arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarından anlaşılmaktadır.
M.Ö. 550’de Anadolu’nun tümüyle birlikte Kırşehir ve yöresi de Pers egemenliğine girmiştir. Kırşehir’de bu döneme ait önemli yerleşim kalıntı ve buluntularına rastlanmamasına rağmen, Kaman Kale Höyük kazısından Pers Dönemine ait mühürler bulunmuştur. Antik Çağda burada Zama isimli bir yerleşim yeri olduğu kaynaklardan öğrenilmektedir. M.Ö. 333 yılında kurulan Kapadokya Krallığı döneminde otorite yetersizliği yüzünden Kırşehir ve yöresi yoğun baskı görmüştür. M.S. 18’de Roma İmparatoru Tiberius Kapadokya’yı resmen Roma’ya katarak eyalet durumuna getirmiştir. Roma döneminde Kırşehir yöresi putperestliğin yanı sıra Hıristiyanlığın da hızla yayılmıştır. Kaman yöresinde Bizans dönemine ait yapı kalıntıları ile Ömerhacılı Kalesinin kalıntıları bulunmaktadır. Bu da yörede bir Bizans yerleşimi olduğuna işaret etmektedir.

Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Oğuz boylarından bazı topluluklar Kaman’ın bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Nitekim günümüzde Kaman’daki bazı köy isimleri Oğuzlar ile olan yakın ilişkiyi göstermektedir. XII.yüzyılda kısa bir süre Danişmentlilerin eline geçen yöreye yeniden Selçuklular hakim olmuştur. Moğolların Kösedağ Savaşı’ndan (1243) sonra, Anadolu’yu istila ettiği dönemde Kırşehir’den konaklama yeri olarak yararlanılmıştır. Memluk Sultanı Baybars 1277’de Anadolu’ya gelerek Elbistan’da Moğolları yenilgiye uğratmış, Selçuklu ordusunun bir bölümü bu savaş sırasında Memluklulara katılmıştır.
Kırşehir ve yöresi 1365’de Eretna Beyliği’nin hakimiyetine girmiştir. Timur’un Ankara Savaşı’nda (1402) Yıldırım Beyazıt’ı yenmesi üzerine Karamanoğullarına verilen Kırşehir ve yöresi , II. Murat döneminde (1402-1451) kesin olarak Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.
Kaman 1913 yılında bucak merkezi iken, 1944 yılında ilçe olmuştur. 1954 yılında Kırşehir’in ilçe haline dönüştürülmesi sonucu, Ankara’ya bağlanmış, Kırşehir’in yeniden il statüsü kazanması ile ilçe olarak tekrar Kırşehir’e bağlanmıştır.
İlçeden günümüze gelebilen tarihi eserler arasında; Ömerhacılı Kale Kalıntıları ve Temirli Kilisesi bulunmaktadır. Ayrıca ilçede Hirfanlı Baraj ve Gölü bulunmaktadır.

Tarihi 

M.Ö. 3000 yılından bu yana yaklaşık 5000 yıllık bir yerleşim geçmişine sahip olan ilçe, Kaman adını Roma ve Bizans çağlarında yöreye gelen "CHNAMANE" adının Türkler tarafından Kaman olarak kullanılmasından almıştır. Bir başka rivayete göre Türkler'in ilk dini olan Şaman dininden geldiği bazı kaynaklarda belirtilse de bu konuda bir kesinlik yoktur. Ama kelime olarak düşünüldüğünde “gök “ anlamına gelir. Bir rivayette ise MÖ. 1200-2200 yılları arasında Kızılırmak civarında yaşamış olan Etiler' (Hititler) den sonra kurulan Geomagen (Kumanlar) dan geldiği şeklindedir.
İlçe zaman dilimlerine göre uzun yılar Hititler, Frigler, Asurlular, Persler, Roma ve Bizanslılar ile Mengücekoğulları, Ertane, Karaman ve Dulkadiroğulları Beyliklerinin hakimiyetleri altında kalmıştır. Bugün 41 köy, 10 Kasaba ve 1232 Km2'lik bir yüzölçüme sahip olan Kaman; XI. YY.'da Oğuz boylarının Türk ve İslam olarak Konar-Göçer veya yerleşik hayatı tercih ederek bu yörede yaşamaya başlamaları ve bu Türkmen özünü o günden bu yana devam ettirdiklerinin bir simgesidir. 1985 yılından bu yana Japonlarca kazı yapılan ve 5 binden fazla tarihi eser bulunan Kaman Çağırkan Kalehöyük Kazı Alanında halen çalışmalar devam etmektedir.
1924 yılında belediyelik olan Kaman, 1 Eylül 1944 tarihinde ilçe haline getirilmiştir.
Coğrafi Konum

Çağdaş yaşam tarzı, doğal güzelliği ve tarihi değerleriyle Anadolu'nun incisi konumundaki, cevizin vatanı olarak bilinen Yeşil Kaman, bağlı bulunduğu il olan Kırşehir'e 52 km. uzaklıktadır. İlçe, kuzeyindeki Keskin, güneybatısında Şereflikoçhisar, doğusunda Akpınar ile güneydoğusunda merkez ilçe, batısında Çelebi tarafından çevrilmiştir. Tarihi İpek Yolu üzerindeki ilçe, Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'dan Ankara'ya gelişi(25 ARALIK) sırasında kullandığı güzergahtadır. Kapadokya bölgesi'nin ilk ayağı olan Kaman'ın 27 kilometre güneyinden Ankara-Pozantı yolu geçmektedir. Yine İlçe'nin 15 kilometre kuzeyinden D-765 Ankara-Kayseri yolu geçmektedir.
İklim ve Bitki Örtüsü
Ormanlardan yeterince nasibini alamayan ve kara ikliminin tümüyle yaşandığı Kaman ve yöresinde bitki örtüsü bakımından dağlar çıplaktır diyebiliriz. Ancak köylerinin orman dışı arazilerden oluştuğu ilçede; kavak, söğüt ve diğer meyve ağaçları sadece yaz aylarında yörenin yeşillik görünümünü sağlamakla yetinirler. Merkez ve kasaba belediyelerince gerekli ağaçlandırma çalışmalarının sürdürülmekte olduğu Kaman'ın Ömerkahya, Yazıyolu ve Bayındır köyleri ile Hamit kasabası sınırları içerisinde yer yer meşe koruluklarını görmek mümkündür.
Baraj ve Göller 
İlçede tarım ve hayvancılığın ileri gitmesinde işlev gören 1 baraj gölü, 9 sulama göleti bulunmaktadır. Tüm yöre halkının yararlanmakta olduğu, başta Hirfanlı Baraj Gölü olmak üzere Karakaya, Gökeşme, Darıözü, Merdeşe, Sarıömerli, Çiftlik, Karabala, Savcılı Büyükoba göletlerini saymak mümkündür.
Nüfus 

Merkez nüfusu 22400, köyleriyle birlikte 48900 nüfusa sahip Kaman'a 10 kasaba ve 41 köy bağlıdır.
Dış Bağlantılar [değiştir]

Kaman Kaymakamlığı
Kaman Belediyesi

Kaman belde ve köyleri
İl: Kırşehir ● İlçe: Kaman
Beldeler: Başköy • Çağırkan • Demirli • Hamit • İsahocalı • Kargın Yenice • Kurancılı • Ömerhacılı • Savcılı Büyükoba • Yelek
Köyler:
Ağapınar • Aydınlar • Bayındır • Bayramözü • Benzer • Büğüz • Çadırlı Hacıbayram • Çadırlı Körmehmet • Darıözü • Değirmenözü • Fakılı • Gökeşme • Gültepe • Hirfanlı • İbrişim • İkizler • İmancı • Kale • Karahabalı • Karakaya • Kargın Selimağa • Kargın Kızıközü • Kargın Meşe Kekilli Ali • Meşe • Mollaosmanlar • Ömerkahya • Sarıömerli • Savcılı Bağbaşı • Savcılı Beyit • Savcılı Esentepe • Savcılı Kurutlu • Savcılı Kışla • Savcılı Meryemkaşı • Tatık • Tepeköy • Yazıyolu • Yağmurlu Sarıuşağı • Yeniyapan • Yeniköy • Yukarı Çiftlikli •
KAMAN CEVİZİ
KAMAN CEVİZİ
KAMAN 1

Ortalama meyve ağırlığı 11 g, iç ağırlığı 5,3 g, iç oranı %48.1 iç yağ oranı %65 olup kuru tüketim için idealdir.Üzüm salkımı meyve sıklığı vardır.Eylül sonunda hasat edilir.Kırma makineleri için ideal şekildedir.Tozlayıcı türü KAMAN 5 tir.

KAMAN 1 İN ÖZELLİKLERİ

-Salkım 4-8-12 li meyve özelliği vardır, resimleri taklit edilir,
-Antraknoza ve diğer hastalıklara karşı dayanıklıdır,
-Yan tomurcuklarda % 90 verimlidir,
-İç kurduna dayanıklıdır,
-Meyve ağırlığı kabuklu 10-12 g.dır,
-Kaman 2-3-4 ten geç yapraklanır,
-İlk bahar geç donlarından etkilenmez,-Her yıl aynı verimi verir

KAMAN 4 ün ÖZELLİKLERİ

-4 lü meyve yapısı vardır,
-Kabukları incedir,% 71 randımanı vardır
-Ortalama 13 g. kabuklu ağırlığı vardır,
-Yan tomurcuklarda verimlidir,
-İç ceviz kabuktan kolay ve bütün çıkar,
-Erken hasat edilir, taze olarak ta tüketilir,
-Meyve içi açık renktedir,
-Her yıl aynı verimi verir.

KAMAN 5

Ortalama meyve ağırlığı 16 g dır. İç ağırlığı 7.7 g olup İç oranı % 48 dir, Ceviz yağ oranı % 65 olup, İç ceviz protein oranı % 25 tir.Taze ve kuru olarak tüketime uygundur. Eylül sonlarında hasat edilir.Apomiks özelliği araştırılmaktadır.

KAMAN 5 İN ÖZELLİKLERİ
--Her yıl ve aynı oranda ürün verir,
--Randımanı yüksektir,kabuk-iç oranı,
--Verimi yüksektir,30 yaşında 10.000 adet
--İlkbahar geç donlarından etkilenmez,
--Kabukları ince olup,içi bütün olarak çıkar,
--Dış kabuk ve iç ceviz görünümü beyazdır,
--Yağ oranı fazla değildir,
--Ana gözlere ilaveten yan gözlerde meyve verir,
--Erken hasat olumuna gelir,turfanda satılabilir,
--Kuvvetli kazık kök yapar 300-500 sene yaşayabilir,
--Şiddetli kış donlarına dayanır,
--Hastalık ve haşerelere karşı dayanıklıdır.
--Kaman 5 cevizinin şekli yuvarlaktır. Kabuk kırma makineleri için çok uygundur